Cezary Bednarski

Studia medyczne ukończyłem na Akademii Medycznej w Gdańsku w 2002 roku.
Tytuł specjalisty Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu uzyskałem w 2010 roku.

Moje doświadczenie zawodowe:
2002-2003 staż podyplomowy w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie
2003-2006 młodszy asystent w Oddziale Chirurgii Szpitala Powiatu Bytowskiego
2006-2008 młodszy asystent w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie
2008-2015 młodszy, następnie starszy asystent Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Kościerzynie
2015 -2017 starszy asystent Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala „Copernicus w Gdańsku
2017 – nadal starszy asystent Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Kościerzynie
Od 2006 roku praca Poradniach Ortopedycznych i w Centrum Medycznym Medicover.

Swoje kwalifikacje zawodowe podnoszę uczestnicząc w kursach i sympozjach w kraju i za granicą. W codziennej pracy zwracam uwagę na rzeczywiste problemy pacjenta spowodowane chorobą lub urazem. Staram się, aby pacjent w czasie całego procesu terapeutycznego czynnie i świadomie w nim uczestniczył, osiągając sukces i zadowolenie. Leczenie w mojej specjalności nie kończy się na
wykonanym zabiegu operacyjnym. Równie ważna jest opieka pooperacyjna i rehabilitacja.

Katarzyna Połczyńska

Nazywam się Katarzyna Połczyńska i jestem lekarzem, specjalistą pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej.

W 1984 roku ukończyłam studia  na Wydziale  Lekarskim  Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie: Gdański Uniwersytet Medyczny). W  tym samym roku rozpoczęłam i do dziś kontynuuję pracę w I Klinice Chorób Dzieci AMG, obecnie Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako lekarz klinicysta oraz nauczyciel akademicki.

W 1988 roku uzyskałam I stopień, a w 1992 roku II stopień specjalizacji z pediatrii.

W 1997 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych.

Od 2003 posiadam specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.

Oprócz pracy klinicznej na Oddziale Chemioterapii Dziecięcej przyjmuję pacjentów w ramach Poradni Onkologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

W Klinice pełniłam funkcje ordynatora oddziału oraz zastępcy kierownika kliniki.