Anna Włodarczyk

MAGISTER PSYCHOLOGII

„…pomoc pacjentowi w dotarciu do jego zasobów,  jak z nich korzystać, by prowadzić lepsze życie – życie warte przeżycia. „

Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując w roku 1996 tytuł magistra psychologii.

Prowadzę konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych, par i rodzin.

Pracuję z osobami doświadczającymi emocjonalnego cierpienia, kryzysu, straty, lęku, depresji, przeżywającymi trudności w relacjach, w życiu szkolnym i zawodowym, zmagającymi się z niską samooceną, poczuciem winy, wstydem, złością, perfekcjonizmem, z dolegliwościami uznanymi za psychosomatyczne, chcącymi lepiej radzić sobie ze stresem i lepiej rozumieć siebie.

Moje terapeutyczne korzenie to psychologia systemowa, w której nacisk kładzie się na interakcje, relacje – ukończyłam Studium Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo cenię sobie możliwość pracy w tym paradygmacie z parami i rodzinami, spotkań, podczas których wszystkie osoby mają szansę wzajemnie się usłyszeć, wyrazić swoje potrzeby i uczucia, nauczyć się zdrowych, nieraniących interakcji i pełnej zrozumienia komunikacji.

W pracy z pacjentem indywidualnym korzystam przede wszystkim z podejścia poznawczo – behawioralnego. Jestem absolwentką studiów podyplomowych I stopnia w tym nurcie (SWPS w Sopocie). Opieram się na założeniu, że to, co czujemy i jak reagujemy w trudnej sytuacji zależy przede wszystkim od tego, jak ją interpretujemy, jakie nadajemy jej znaczenie. Dzięki terapii możliwa staje się zmiana – zmiana sposobu myślenia na bardziej użyteczny, co wpływa na emocje i sposób reagowania. Pacjent zyskuje większą samoświadomość, utrwala nowe wzorce funkcjonowania, uczy się radzić sobie z problemami.

Tak właśnie rozumiem główne zadanie psychoterapeuty: pomoc pacjentowi w dotarciu do jego zasobów i w nauczeniu się, jak z nich korzystać, by prowadzić lepsze życie – życie warte przeżycia.